# STAGE PREDAVACI

Studio Simovic

Studio Simović je arhitektonski biro iz Kragujevca (Srbija) koji je osnovan 2011. godine od strane bračnog para Simović.
Petar Simović je rođen u Kragujevcu 1971.godine. Studije arhitekture je završio na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Marija Simović je rođena u Kragujevcu 1987. godine. Studije arhitekture je završila na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam.
Od 2016. godine Studio Simović partnerski osniva „Arhitektonsko inženjerski studio – ARIS“ sa namerom da okupi dugogodišnje saradnike – inženjere iz Kragujevca.

Nemanjina ulica u Kragujevcu, Srbija

Kontekst je izgubljen u nekrofilnom konzerviranju nevrednosti u okviru jednog od tipičnih malih gradova bivše SFRJ. Gradsko jezgro je implodiralo u besomučnoj repeticiji takvih objekata. 
N1 Housing je prototransformator prinudnog konteksta.
N8 Housing je spoznaja da N1 nece biti eksces, a da kao par objekata, jedan preko puta drugog u Nemanjinoj ulici u Kragujevcu (Srbija) pozivaju na drugačije promišljanje o centru grada.

Lucy Dinnen & Vernes Čaušević

Projekt V arhitektura je arhitektonski biro koji radi u Sarajevu i Londonu. Oni su Vernes Čaušević i Lucy Dinnen. Projekt V razvijaju pristup arhitekturi koji se vodi sa istraživanjem i procesom, aktivno se utemelji i bavi sa kontekstom svakog spesifičnog projekta i  često uključuje participaciju i samoinicijativni rad. Oni su akumulirali godina iskustva u nagrađenim biroima u Londonu i Berlinu, a predavali su arhitekturu u Londonu i Sarajevu. Nedavno su osvojili Collegium Artisticum 2017 nagradu za najbolju ideju za svoj projekt 'Živi Spomenici'. http://www.projectv-arch.com  

Istraživački centar za prostor

Istraživački centar za prostor predstavlja otvorenu platformu za istraživanja iz oblasti arhitekture i urbanizma, koja kroz sintezu istraživačkog, edukativnog, praktičnog i aktivističkog rada, balansira između naučnog, obrazovnog, stručnog, privrednog i kreativnog sektora, ukazujući na potrebu interdisciplinarnih saradnji i pristupa.Eksperimentiše sa različitim načinima promišljanja prostora, primjenjujući inovativne pristupe, dobra međunarodna iskustva i slijedeći kriterijume održivog prostornog razvoja. IC za prostor promoviše vrijednosti zajedničkog prostora Bosne i Hercegovine, uz očuvanje njegovog specifičnog kulturnog identiteta i podizanje svijesti o značaju i potencijalima.

Kontinuirani proces

Kontinuirani proces je "kontinuirana budućnost" koja se dešava sad i ovdje jer drugo vrijeme ne postoji. Ovakav stav predstavlja trenutno i kontinuirano preuzimanje izazova budućnosti, te programiranje potencijala kontinuiranog prostora, koji je sve odjednom, bez razdvajanja na unutrašnji-spoljašnji, fizički-prirodni,doživljeni-zamišljeni ... Triptih procesa pokušava da objasni način bavljenja prostorom ovdje i sad prihvatajući budućnost kao kontinuiranu misao koja se kontinuirano dešava. S obzirom na ograničenja, prikazuje se kao samo jedna epizoda - primjer, koji uključuje niz aktera, faza, aktivnosti, a koji se usmjeravaju prema ostvarenju...

Saša Peševski

Rođen 1986, u Sarajevu. Diplomirao režiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, u klasi prof. Pjer Žalice. Predaje na Akademiji Scenskih Umjetnosti u Sarajevu, kao asistent prof. Miralem Zubčevića, na predmetu Montaža. Honorarno surađuje sa produkcijskom kućom u BiH “Refresh Production”. Osnivač je neovisne teatarske trupe “Skalamerija”, koja se bavi uličnim teatrom.
Profesionalno se bavi režijom i montažom, a amaterski snimanjem, pisanjem, slikarstvom, street art-om i muzikom.


Skalamerija
Skalamerija je mali teatar na točkovima, koji se brzo i lako sklapa i rasklapa. Površina teatra je oko 8 metara kvadratnih. Ideja Skalamerije je iznijeti teatar iz zgrada na ulicu i komunicirati ideje dobrog i lijepog. Pristup teatarskim izražajnim sredstvima u prostoru ulice je eksperimentalan i istraživački, slobodan.