Izlozba 'Kontinuirani enterijer'

Kroz niz radionica i istraživačkih panela, organizacija LIFT - prostorne inicijative i Asocijacija Arhitekata BIH, istražili su dobre prakse, upoznali intrigantne ideje, otkrili nepoznate želje i skrivene mogućnosti Kontinuiranog Enterijera, nastale na prostoru od Švicarske na sjeveru do Turske na jugu Europe.

 

Plod istraživanja i tematskih radionica koje su organizirana tokom mjeseca marta i aprila  u Sarajevu i Rijeci služe kao podloga za tematsku izložbu ‘Kontinuirani Enterijer’, koja će biti postavljena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

 

Kontinuirani enterijer

 

Globalni svijet se putem svojih različitih politika, ekologija, ekonomija i infrastrukturnih mreža, proširio i međusobno povezao u specifičnu i dosad neviđenu strukturu ruralnog i suburbanog pejzaža, kako na nacionalnoj, međunarodnoj, tako i na kontinentalnoj osnovi.

Unutar takvih odnosa nestaje klasično selo i ruralni razvoj, gradovi gube prepoznatljive oblike, gdje infrastrukture energije i digitalne kulture umrežavaju ljude i teritorij u kontinuiranu arhitekturu.

Moć i kontrola izmješteni su iz lokalnog i fizičkog prostora u virtuelno i nematerijalno. Snažni mediji, ekonomije, BIG data, te njihova moć i uticaj postali su lebdeći i neuhvatljivi.

Komfor, sigurnost, "smart", održivi razvoj i njihova kontrola potpuno su uslovili prostore oko nas. Živimo u prostoru kontinuiranog enterijera.

Izložba Kontinuirani enterijer / Dani arhitekture 2017 Dani arhitekture 2017 otvoreni su 17.05. izložbom Kontinuirani enterijer u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. Prenosimo dio teksta sa bloga kuratora DA2017 i autora izložbe Idisa Turata, a cijeli tekst i dojmove o kreiranju izložbe i utiscima o istoj pročitajte na samom blogu: http://www.idisturato.com/2017/05/21/continuous-interior-izlozba/ . 'Izložba i postav nastali su kao plod sedmomjesečnog istraživanja fenomena kontinuirano projektiranog, strogo kontroliranog i infrastrukturno prepariranog teritorija od Švicarske na sjeveru, do Turske na jugu. Kroz izložbu, koja predstavlja jasan prostorni dijagram, model i tablicu prikupljenih i analiziranih podataka, prezentirani su i obrađeni fluidni odnosi granica, promjenjivi tokovi raznih migracija, nevidljivi pravci ekonomija i jasni tokovi brojnih politika. Ovaj prostor i njegova fluidna arhitektura pod snažnim utjecajima novih medija, ekonomija i digitalnih tehnologija snažno transformiraju prostor i otvaraju novi pogled na njegovu arhitekturu..' Foto: Ivan Dorotić