PROMIŠLJANJE PARADIGMI

Ove godine slavimo stogodišnjicu otvaranja škole Bauhaus u Weimaru. Kombinovanjem arhitekture, umjetnosti i dizajna nastao je prepoznatljiv stil, kasnije poznat pod nazivom Internacionalni. Iako je škola bila kratkog vijeka, njen uticaj je toliko moćan da mnogi o Bauhausu govore kao „školi koja je promijenila svijet”.

Mnogo je škola arhitekture koje su zaslužne za nove stilove i pristupe u stvaranju arhitekture. Otprilike u isto vrijeme, škola VHUTEMAS iz Moskve dala nam je ruski konstruktivizam. Ecole des Beaux-Arts dala nam je stil Beaux-Arts, a Glasgow School of Art svoj posebni stil Art Nouveau, dok nam je Arhitektonski fakultet iz Sao Paola, Escola Paulista, dao brazilski brutalizam, čime ovaj popis ne završava. Međutim, nijedna škola neće se pokazati tako uticajnom kao Bauhaus, i nijedan drugi moderni stil neće se zadržati toliko dugo.

I zato sada, stotinu godina kasnije, čini se da je pravo vrijeme da se zapitamo: Jesu li principi namišljeni u Bauhausu i dalje primjenjivi u današnjem svijetu, ili bismo trebali promisliti njihova učenja? Treba li nam nova škola s novom paradigmom? Postoji li već takva škola?

Nadalje, u ovom novom, daleko bržem svijetu gdje se, prvi put u istoriji, čini mogućim da nekoliko istina postoji uporedo, da ne spominjemo sve veće tehničke zahtjeve u projektovanju arhitekture (BIM, kompleksne zakonske regulative, itd.), možemo se čak zapitati da li su arhitektonske škole uopšte još uvijek u poziciji da budu pokretačke sile novih paradigmi? Možda disciplina postaje prekompleksna i preregulisana, pa su arhitektonske prakse preuzele traganje za novim pravcima razvoja? Sad kada više ne moramo biti u istoj sobi da bismo razmjenjivali ideje u ovom uvezanom svijetu, mogu li se nove paradigme razvijati na isti način? Ili, da budemo još provokativniji, treba li nam uopšte jedna sveobuhvatna paradigma, ili je svijet konačno sazrio da dopusti višestrukim paradigmama da postoje uporedo i nadopunjuju se?

Ovo su teme koje ćemo diskutovati s gostujućim predavačima koji nam dolaze iz raznih dijelova svijeta. Predstavljajući njihov rad, zavirit ćemo iza kulisa i istražiti njihov pristup arhitekturi. Biće to zanimljiva debata.

Dean Lah
Dani arhitekture Sarajevo 2019, kurator