Yvette Vašourková

Rođena 1976. u Brnu, Čehoslovačka, diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Tehničkog sveučilišta Češke u Pragu 2001. U julu 2007. godine je završila postdiplomski studij na Berlage Institutu u Rotterdamu. Glavni je arhitekt MOBA studija i suosnivač je Centra za Srednjoeuropsku arhitekturu, član uredništva arhitektonskog časopisa Era 21. Bila je uključena u nastavu na FA ČVUT od 2007.
CCEA MOBA
Njihova strast je savremeni grad. CCEA je posvećen istraživanju srednje Europe i njene kulture (Centar za Srednjoeuropske arhitekture). MOBA je usmjerena na istraživanje, projektovanje i vizije urbanog prostora.

AKTIVNA ARHITEKTURA
Danas, kada su naši gradovi uglavnom razvijani za anonimne klijente, arhitektima nedostaju kreativni dijalozi tokom nastajanja projekta, pitanje uloge arhitekte se čini sve više važno. Koju poziciju da zauzmemo? Koje su mogućnosti za kreativne gradove?