Transformatori

INICIJATIVE ZA BOLJU URBANU SREDINU

Kako možete postati saradnik u realnom vremenu za urbani razvoj grada?

Transformatori su NVO koji dolazi iz Sofije, a bavi se urbanim okruženjem, arhitekturom i dizajnom. Od 2009. udruga je postavila dobru praksu za urbanu (re)generaciju, društvenu participaciju i stručno obrazovanje u području arhitekture, u saradnji s općinskim institucijama, univerzitetima, tvrtkama, nevladinim sektorom i različitim društvenim skupinama.

Transformatori se zalažu za:
Urbano opremanje
Rehabilitaciju javnih prostora
Digitalnu izradu i dizajn
Kreiranje politike i zastupanje
Poboljšanje arhitektonskog obrazovanja
Društveni angažman