Raster collective

4of7 je beogradski arhitektonski tim osnovan 2007. godine.
Pavle Stamenović i Dušan Stojanović diplomirali su na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, a trenutno su u završnoj fazi izrade doktorskih disertacija i zaposleni kao asistenti na istom fakultetu. Autori su i koautori više publikovanih stručnih i naučno istraživačkih radova ali i desetina radova i projekata u okviru arhitektonsko-urbanističkih konkursa od kojih su mnogi nagrađivani.

ARHITEKTURA KAO INFRASTRUKTURA

Tezа o аrhitekturi kаo infrаstrukturi, preciznije, kаo infrаstrukturnom sistemu, postаvljenа je kаo mogućnost zа rаzumijevаnje objektа аrhitekture kаo procesа, а ne proizvodа. Time ideja o programskoj promjeni prestaje biti problem i postaje sastavni dio projektantske strategije. Razgovor će obuhvatiti tri projekta, u tri razmjere, kroz tri procesa: produženi proces, nelinearni proces i relacioni proces projektovanja.