Bevk Perović

Matija Bevk Perović i Vasa Perović su 1997. osnovali Bevk Perović arhitekti, ured sa sjedištem u Ljubljani, koji trenutno zapošljava 12-15 arhitekata. Njihov portofolio uključuje niz projekata u različitim mjerilima - velike stambene projekte, društvene i poslovne, javne i kulturne objekte, univerzitetske zgrade, muzeje, uredske zgrade, kongresne sadržaje, kao i pojedinačne kuće. 

Za svoj rad, ured je dobio brojne međunarodne nagrade - Europsku nagradu unije za savremenu arhitekturu - Mies van der Rohe nagradu u 2007., Kunstpreis Berlin 2006., Piranesi nagradu u 2005., 5 Plečnikovih nagrada za najbolju zgradu godine u Sloveniji, 4 Zlatne Olovke, kao i Prešerenovu nagradu, najvišu nacionalnu nagradu za kulturu. 

Bevk Perović arhitekti su nedavno osvojili nekoliko velikih međunarodnih takmičenja - konkurs za izgradnju islamskog vjerskog i kulturnog centra u Ljubljani, konkurs za NUK2 - Nova nacionalna i univerzitetska biblioteka u Ljubljani, kao i konkurs za fakultete geologije, geografije i biologije Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.