Alex Axinte (studioBASAR)

Rođen 1979. godine u Ploiesti u Rumuniji, diplomirao je na Ion Mincu Univerzitetu arhitekture i urbanizma u Bukureštu. Između 2006. i 2008. bio je asistent na istom univerzitetu, a između 2010. i 2014. godine član upravnog odbora Rumunskog reda arhitekata.

Zajedno s Cristi Borcan osnovao je studioBASAR u 2006., koji radi kao studio za arhitekturu i javni prostor. StudioBASAR radi projekte u rasponu od umjetničkih instalacija, urbanog istraživanja, edukativnih radionica i intervencija na javnim prostorima, do natjecanja i različitih tipologija stambenih i javnih zgrada.

POSREDNIČKA MJESTA. POSREDNIČKE AKCIJE.

Bukurešt djeluje kao zbirka superponirajućih suprotnosti i lomova koji su ugovoreni na posredničkim mjestima koja sijeku grad na svakoj razini: prostornoj, institucionalnoj i društvenoj. Rad u javnom prostoru započeo kao oblik dokumentacije i adaptacije do konteksta koji se postepeno pretvorio u akcijski pristup Bukureštu. Prezentacija će se fokusirati na nekoliko studija slučaja tipologija s kojima rade, kao što su sudjelovanje u javnom prostoru putem brzih ad-hoc akcija, ili sa sporom infiltracijom sa javnom opremom, koja ima za cilj transformisati mjesto i navike korisnika.