Izložbe

20 ispod 36

20 ispod 36 je izložba koju je  2013. producirao 'One architecture week'.Dvadeset projekata bugarskih arhitekata ispod 36 godina je bilo izloženo na glavnoj pješačkoj ulici u Plovdivu, Bugarska u novembru 2013. Tema izložbe je bila 'Grad budućnosti', što je također bila tema i festivala kao cjeline. Svrha izložbe je bila da se pruži podrška generaciji koja se tek treba nametnuti na bugarskoj arhitektonskoj sceni i koja još nije podlegla kompromisima investicijske arhitekture.

Izložba je formirana kroz otvoreni poziv bugarskim arhitektima, urbanistima i pejzažnim arhitektima ispod 36 godina. Kuratori festivala za 2013. Orlin Manolov i Pavel Yanche su izabrali 20 projekata koji su izloženi. Naslov izložbe je igra riječi sa popularnim  izrazima "40 ispod 40" i "mladi arhitekti" koji se često koriste pri dodjeli arhitektonskih nagrada. U konzervativnoj profesiji kao što je arhitektura "mladi" je izraz koji se odnosi na arhitekte ispod 40 godina. Boom gradnje je doveo do gubljenja starosne granice ( i mnogih drugih granica također). Pojavio se veliki broj arhitektonskih zvijezda ispod 30 godina ( tipični slučaj BIG). Zbog toga je 'One architecture week' za gornju granicu uzeo nasumičan broj koji nije okrugao – 36. 
 
'One architecture week' je godišnji bugarski festival za savremenu arhitekturu i grad, te ima za cilj podizanje nivoa svijesti o urbanitetu, stimuliranje aktivnog i odgovornog ponašanja prema gradu, kao i iniciranje akcija za pozitivna i vidljiva poboljšanja kvalitete arhitekture i urbanog planiranja bugarskih gradova. Dio je platforme za savremenu kulturu ONE, koji su također organizatori festivala plesa i dizajna. 'One architecture week' je prvi put održan 2008 godine, pod imenom 'Sophia architecture week'. 
 
Ovogodišnji 'One architecture week' će biti održan između 18. i 27. septembra, pod nazivom 'UN-COMMON RIVER', a kurator će biti Merve Bedir.
 

ANATOMIJA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI CRTEŽ

‘Architects do not make buildings; they make drawings of buildings.’

‘Arhitekti ne prave zgrade, oni prave crteže zgrada.’
 
Ova izložba nastoji da otvori pitanje statusa arhitektonskog crteža unutar okvira projekta, sa namerom da se arhitektonski crtež razmatra kao formativni aspekt procesa projektovanja, a ne kao sredstvo reprezentacije. Istrаživаnje kroz аrhitektonski crtež je koncipirаno kаo sponа u iterаtivnom postupku između аnаlitičkog (deduktivnog) i intuitivnog (induktivnog) arhitektonskog delovаnjа, i stogа se može nominovаti kаo instrument zа istrаživаnje u oblаsti аrhitekture, kаo аlаt u postupku iznаlаženjа optimаlne prostorne konfigurаcije. Budući dа se tаj iterаtivni postupаk odvijа po unаpred ustanovljenim kriterijumima koje su u vezi sa okolnostima, potrebama i namerama, uspostаvljа se procedurа kojа imа jаsаn i određen rezultаt, i kojа se kаo tаkvа može vrednovаti. Ovаkаv postupаk аnаlitičkog projektovаnjа imа zа cilj dа definiše operativnu meru dovršenosti projekta, te omogući nove projektantske strategije koje bi u proces projektovanja mogle da uključe ne samo organizaciju prostora, već i buduće okolnosti i vreme u kojima objekat arhitekture nastaje. 
 
Shodno tome, ovim radovima se nastoji dati doprinos diskusiji o ulozi i statusu arhitektonskog projekta i adaptibilnosti arhitektonskih tehnika u savremenim okolnostima destabilizovane arhitektonske profesije.
 

Archiprix:

Archiprix International svake dvije godine poziva škole arhitekture, urbanog dizajna i pejzažne arhitekture širom svijeta, da odaberu i prijave najbolje diplomske radove. 

Archiprix International je u godini 2015  primio rekordan broj  projekata, njih čak 351  iz 87 zemalja svijeta. Žiri je pozorno pregledao sve radove, nominirao 21 projekat za Hunter Douglas nagradu te odabrao 7 pobjednika. Problemi koji diplomski radovi zastupaju često su političke prirode kao i problemi okoliša. Radovi također pokazuju  da su studenti vrlo svjesni dostupne  tehnologije za razvijanje predloženog dizajna. 

Tokom ocjenjivanja, žiri je posebno vrednovao projekte koji odražavaju individualni jezik dizajnera, te se jasno obraća ostatku svijeta. 

Dobitnici nagrade Hunter Desing su: 

Archipelago Lab -  Pedro Pitarch Alonso
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid Spain

Architecture and Extreme Environment - Adriana Debnárová
Vysoka skola vytvarnych umeni, Academy of Fine arts and Design, Department of Architecture, Bratislava Slovakia

Architecture of the Synthetic the Spectacular and Belligerent  - Frances Cooper
University of Auckland, School of Architecture and Planning, Auckland New Zealand

COOP - Santiago Benenati, Javier Tellechea
Universidad de la Republica - Uruguay, Facultad de Arquitectura, Montevideo Uruguay

Diary of an architect - Verónica Francés Tortosa
Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior, Alicante Spain

Recording and Projecting Architecture - Filippo Doria
Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Delft Netherlands

Red Meat - José María Martín Padrón, Ana Caracuel Urbano
Universidad Europea de Madrid, Escuela Superior de Arte y Arquitectura, Madrid Spain